Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και ...

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/61-dpxs-amth/tpxs-amth/adiod-ergon

Απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, Απόφαση Ανανέωσης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, Απόφαση Τροποποίησης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, Απόφαση Έγκρισης ή μη Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), Γνωμοδότηση για τον Προκαταρκτικό προσδιορισμό περιβαλλοντικών απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 7, 2019
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2019
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
id7f6cc037-b9b2-4553-8e0a-79e7b8f6dfaf
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position7
revision ida7de84b3-2fc4-432f-a9cd-be5f2e58e7a4
stateactive