Συγκρότηση Επιτροπών και Συμβουλίων

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/58-dpxs-amth/tpse-amth/sygr-epitr-amth

Συγκρότηση επιτροπών για την κρίση δυνατότητας υπαγωγής πρόχειρων αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4014/11, Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Διορισμός τριμελούς επιτροπής επικίνδυνων οικοδομών του Π.Δ. 13-4-29, Διορισμός τριμελούς επιτροπής επικίνδυνων οικοδομών του Π.Δ. 13-4-29

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 11 μήνες
formatURL
ida6131673-af61-4b80-a400-0ff379e5ed73
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position4
revision idacb3794c-f1c3-4527-9197-6f1b31a46788
stateactive