Συγκρότηση Επιτροπών και Συμβουλίων

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/58-dpxs-amth/tpse-amth/sygr-epitr-amth

Συγκρότηση επιτροπών για την κρίση δυνατότητας υπαγωγής πρόχειρων αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4014/11, Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Διορισμός τριμελούς επιτροπής επικίνδυνων οικοδομών του Π.Δ. 13-4-29, Διορισμός τριμελούς επιτροπής επικίνδυνων οικοδομών του Π.Δ. 13-4-29

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
ida6131673-af61-4b80-a400-0ff379e5ed73
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position4
revision idacb3794c-f1c3-4527-9197-6f1b31a46788
stateactive