Απαλλοτριώσεις

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/59-dpxs-amth/tpse-amth/apalotri

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το αρ.1 του Ν. 2882/2001

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 9 μήνες
formatURL
idc456f5ff-5a08-4eda-8879-545d58d11ffb
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position5
revision id0b33b8f5-9106-47f4-9e1d-3ebc702aab6e
stateactive