Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/65-dpxs-amth/tpxs-amth/kykl-rythm

Έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ με αρ. πρωτ. οικ. 54218/11-07-2013 με ΑΔΑ:ΒΛ4ΙΟΡ1Υ-ΠΔΙ), Έγκριση κυκλοφοριακών μελετών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Α.Δ.Α.Μ.Θ., βάσει του άρθρου 52 του ΚΟΚ, Η απόφαση αφαίρεσης των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και των παράνομων επιγραφών, Απόφαση Επιβολής προστίμου για εγκατάσταση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και παράνομων επιγραφών και αφαίρεσης τους.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 7, 2019
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2019
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
idc4d82333-2e60-457a-b4ba-beb00b7dec0f
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position11
revision id3b46e23a-a45d-4432-a64a-5df9eafb2c82
stateactive