Τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ.

URL: http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2012-05-28-11-34&catid=31&Itemid=5

Αναλυτικός κατάλογος τηλεφωνικών συνδέσεων και email όλων των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id1decba5f-0134-4800-ac11-d1677a65c928
package id7ba5ec0b-1970-4be2-a1ad-a0750d8a2a9c
revision id231b9e1b-bf26-4d37-8650-eb6cb4f596aa
stateactive