ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιλαμβάνει 6 Σύνολα δεδομένων: - Έργα- Μελέτες (Γενικά) - Πρωτόκολλα Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΠΚΑ) με μέσα τρίτου - Λατομεία - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)/ Γεωθερμία - Ενστάσεις - Ανάθεση παροχής υπηρεσιών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Last Updated Μάιος 26, 2019, 12:46
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018, 10:44