Ανάθεση παροχής υπηρεσιών

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/41-dte/anath-par-ypir

Αποφάσεις ανάθεσης παροχής υπηρεσιών - Αφορά αποφάσεις σχετικές με την διαπίστευση και την διακρίβωση του εξοπλισμού εργαστηρίου του Τμήματος Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id91a29784-ff3d-4531-bcca-651922e1476d
package idc5e85ff5-1045-445c-953d-c2120c9197d3
position5
revision id099a083f-1790-4717-b44b-7c99425fb543
stateactive