Προκηρύξεις Διαγωνισμών

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/34-dy-amth/prok-diag-amth

Προκηρύξεις διαγωνισμών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id1a18fa9b-cfc7-4637-bab9-57e5f16e6293
package idf319a368-4f57-431e-b4ad-23558ef7f933
position3
revision idbbe37658-5569-4a7c-af06-88dbbfad9cbd
stateactive