Απόφασεις Διαγωνισμών

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/35-dy-amth/apof-diag-amth

Αποφάσεις σχετικές με την εξέλιξη διαγωνισμών (συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής προσφορών, ενστάσεων, κατακύρωσης, παραλαβής παραδοτέων)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id6b198116-ed06-4ed6-be22-907ec972d9d3
package idf319a368-4f57-431e-b4ad-23558ef7f933
position4
revision id2b5c6454-9579-4cdb-84e6-1201341d7c2a
stateactive