Αποφάσεις Διαγωνισμών

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/30-dy-km/apof-diag-km

Αποφάσεις σχετικές με την εξέλιξη διαγωνισμών (συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής προσφορών, ενστάσεων, κατακύρωσης, παραλαβής παραδοτέων)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id4ebb163f-371a-4d45-91e8-22f27c77493e
package id772cb6bd-37fe-418e-932c-7dcb52774d99
position4
revision id7f229844-a50a-4f3d-a8f6-fccc1eeabf23
stateactive