Δικαιολογητικά πληρωμής δαπανών

Διαβιβαστικό δικαιολογητικών πληρωμής για προμήθειες ή υπηρεσίες.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eprocurement.gov.gr
Δημιουργός Άννα Κυριακίδου
Υπεύθυνος Συντήρησης Άννα Κυριακίδου
Last Updated Μάρτιος 13, 2017, 06:45
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2017, 06:43