Δικογραφίες Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Σύνολο δικογραφίων ανά τομέα, που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων/ Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Ιούνιος 12, 2019, 05:51
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2017, 16:25