ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΔΔ Ν. 3528_2007

Έγκριση Αποφάσεων Οργάνων Διοίκησης ΝΠΔΔ - Έκδοση Αποφάσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Απρίλιος 26, 2018, 09:16
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 26, 2018, 09:14