Διανομή Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους Δ. Κέρκυρας

Η διανομή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (Digital Terrain Model - DTM) συνιστά σύνολο γεωχωρικών δεδομένων. Είναι ένα ευρετήριο των 86 εικόνων που απαρτίζουν το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους της Κέρκυρας. Χάρη στο ευρετήριο αυτό μπορεί κανείς να προσδιορίσει εύκολα το αρχείο που περιγράφει το DTM της περιοχής ενδιαφέροντος.

Προέρχεται από στεροσκοπική λήψη αεροφωτογραφιών της Κέρκυρας (έτη 2012-2013).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚοΣΕ Δ. Κέρκυρας
Last Updated Νοέμβριος 16, 2017, 10:22
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 16, 2017, 10:10