ΥΠΑΧΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. 3908/2011, Ν. 4399/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Last Updated Ιούνιος 5, 2020, 07:21
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 24, 2018, 08:49