ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.oaed.gr/statistika
Δημιουργός ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Last Updated Νοέμβριος 20, 2018, 10:20
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 1, 2018, 09:53
Custom License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/