ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ‐ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αργυρώ Μερκούρη
Last Updated Μάρτιος 13, 2019, 11:09
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2018, 12:15