ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=subject:αναληψεις υποχρεώσεων &page=0&fq=organizationUid:99221920&sort=relative
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσέπουρα Θεοπίστη
Last Updated Ιούνιος 25, 2018, 09:28
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 5, 2016, 05:11