Εθελοντικές Ομάδες Π.Ε. Χανίων

Εθελοντικές Ομάδες Π.Ε.Χανίων, εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ιωάννης Βερυκοκίδης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ανδρέας Παντελούς
Last Updated Ιούνιος 28, 2019, 06:10
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 31, 2016, 07:50