Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων του Ν. 4258/14

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Γκαμάγκαρη
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:45
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:45