Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 5, 2017, 08:24
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 28, 2017, 07:40
Custom License Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0) - http://www.inspire.okxe.gr/images/Files/Licences/anoixti_adeia_v1.0.doc