ΕΓΚΑΤ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔ

Υπόδειγμα αίτησης συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αναγγελία εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυσης επ'αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Last Updated Μάιος 14, 2018, 11:47
Δημιουργήθηκε Μάιος 14, 2018, 11:46