ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ  ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ &  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ‐ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΗΤΗΣ  ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Παπαϊωάννου
Last Updated Φεβρουάριος 27, 2018, 11:02
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 27, 2018, 11:01