Εγκρίσεις, ανακλήσεις επεμβάσεων - Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου

Αποφάσεις έγκρισης άδειας επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, λατομικών εργασιών, διάνοιξης δρόμων, ανάκλησης έγκρισης επέμβασης - Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2276478%22&sort=recent&page=0
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 30, 2017, 06:34
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 30, 2017, 06:33