Εγκρίσεις επεμβάσεων ΔΔΕ -δασαρχείο Πάτρας

Πρόχειρα και μόνιμα ποιμνιοστάσια/Αθλητικών εγκαταστάσεων/Μελισσοκομεία κλπ/Εγκατάσταση κεραιών κλπ/Χώρων αναψυχής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276479%22&sort=recent
Δημιουργός ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2017, 11:18
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 11:17