ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εγκρίσεις οικονομικών αιτημάτων προμηθειών και υπηρεσιών από τις αρμόδιες αρχές.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&fq=subject:%22%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%5B%225%22,%223341%22,%2299200561%22%5D&sort=recent
Δημιουργός Αγγελίδου Μαρίντα
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελίδου Μαρίντα
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2020, 09:43
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2017, 08:37