Εγκρίσεις πιστώσεων για τα αιτήματα Υπηρεσίας μας

Εγκρίσεις πιστώσεων από τους αρμόδιους φορείς για προμήθειες ή έργα για την Υπηρεσία μας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eprocurement.gov.gr
Δημιουργός Άννα Κυριακίδου
Υπεύθυνος Συντήρησης Άννα Κυριακίδου
Last Updated Μάρτιος 13, 2017, 07:11
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2017, 07:09