ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έκδοση αποφάσεων εγκρίσεων δαπανών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Last Updated Απρίλιος 25, 2018, 09:53
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 25, 2018, 09:51