ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προσαρμοσμένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθμ. 23976/26-7-2016 Κ.Υ.Α.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2017, 11:17
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 6, 2017, 11:16