ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ‐ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΦΡΑΜΑΚΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ
Last Updated Ιούνιος 12, 2019, 07:56
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2018, 11:24