ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων για νομοθετήματα και γενικότερα θέματα που ρυθμίζουν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Π.Δ.103/14.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Last Updated Μάιος 3, 2018, 09:00
Δημιουργήθηκε Μάιος 3, 2018, 08:58