Ειδική Έρευνα για τη Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας (Ad hoc 2000)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO10/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Last Updated Μάρτιος 22, 2016, 11:05
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2016, 11:04