Ειδική Έρευνα για την Είσοδο των Νέων στην Αγορά Εργασίας (Ad hoc 2009)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO19/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Last Updated Μάρτιος 22, 2016, 10:36
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2016, 10:35