Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου Κράταιγου Ζώμινθου Ψηλορείτη Δ. Ανωγείων

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει εκπονήσει η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών για την κήρυξη του αιωνόβιου Κράταιγου του Αρχαιολογικού χώρου της Ζώμινθου Ψηλορείτη Δ. Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:11
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2016, 10:02