Εισαχθείσες δικαστικές υποθέσεις

Παρουσιάζεται το πλήθος των αιτημάτων των πολιτών που υποβλήθηκαν στα δικαστήρια.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 12:18
Δημιουργήθηκε Μάιος 30, 2018, 17:49