ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Διαβίβαση αρμοδίως, Βεβαιώσεων προς είσπραξη επιβληθέντων διοικητικών προστίμων με βάση το άρθρο 3 παρ.3 του ν. 4264/2014 ανα ετος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΛΑϊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 25, 2018, 09:24
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 25, 2018, 09:23