Πεπραγμένα 2015

URL: http://eeae.gr/eeae/εκθέσεις-πεπραγμένων?task=download&id=116

From the dataset abstract

Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΕ ανά έτος από το 2006

Πηγή : Εκθέσεις δραστηριοτήτων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 21, 2016
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 21, 2016
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Άλλο (Χαρακτηριστικό)
createdπάνω από 4 έτη πριν
format.pdf
id9f05ff17-fbe7-41f9-9e60-68876a8864ca
package id6db67e61-2b23-4a3f-bcbe-969c4b12df03
position2
revision id73c861c0-ac0d-46ac-9343-ff45243738d6
stateactive