Πεπραγμένα 2011

URL: http://eeae.gr/docs/files/_annual_report_2011.pdf

From the dataset abstract

Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΕ ανά έτος από το 2006

Πηγή : Εκθέσεις δραστηριοτήτων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 24, 2015
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 24, 2015
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Άλλο (Χαρακτηριστικό)
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatPDF
idfc520143-024c-4c57-9445-117060532659
package id6db67e61-2b23-4a3f-bcbe-969c4b12df03
position6
revision id73c861c0-ac0d-46ac-9343-ff45243738d6
stateactive