ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΥΔΡΟΛΙΘΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελένη Παπαδιαμαντοπούλου
Last Updated Οκτώβριος 30, 2019, 10:53
Δημιουργήθηκε Μάιος 6, 2016, 10:10