ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΔ 455-1983

Νομοθεσία που αφορά στην έκδοση κατ’εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης ναυτικών που δεν διαθέτουν κατάλληλο για την ειδικότητα Ναυτολόγησης Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας αλλά ικανοποιούν προϋποθέσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση τους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Last Updated Μάιος 3, 2018, 07:56
Δημιουργήθηκε Μάιος 3, 2018, 07:56