ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΔ ...

URL: https://cloud.hcg.gr/public.php?service=files&t=5a3c05ae6f30cb4a7009908e37c1fb6e

Νομοθεσία που αφορά στην έκδοση κατ’εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης ναυτικών που δεν διαθέτουν κατάλληλο για την ειδικότητα Ναυτολόγησης Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας αλλά ικανοποιούν προϋποθέσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση τους.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 3, 2018
Δημιουργήθηκε Μάιος 3, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 2 έτη πριν
id013644e9-263e-4a8e-8579-675f953b1ff8
package id358d4cee-8e28-4d9c-b450-6a7aaf109391
revision id05844e6e-737f-4536-8ed2-329f7a2b1627
stateactive