ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΚΑΙ ΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΚΑΙ ΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Δ.Ε.Η ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Last Updated Ιούλιος 31, 2020, 11:53
Δημιουργήθηκε Μάιος 14, 2020, 12:51