ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ-ΤΜΗΜΑ Γ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελένη Παπαδιαμαντοπούλου
Last Updated Μάιος 6, 2016, 10:11
Δημιουργήθηκε Μάιος 6, 2016, 10:10