ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελένη Παπαδιαμαντοπούλου
Last Updated Μάιος 24, 2018, 11:36
Δημιουργήθηκε Μάιος 6, 2016, 10:10