ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Υπόδειγμα αίτησης συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αναγγελία έναρξης κυκλοφορίας απορριμματοφόρου πλοίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Last Updated Μάιος 15, 2018, 11:41
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2018, 07:23