Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών

Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ. Οι πολίτες που αναζητούν πληροφορίες για μια συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, μπορούν να ενημερωθούν: α) Εάν η κατασκευή κεραίας έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ ή έχει δηλωθεί στην ΕΕΤΤ. β) Για το περιεχόμενο της άδειας ή της δήλωσης όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις συναρμόδιων φορέων. γ) Για το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε. δ) Για την εταιρία που είναι κάτοχος της κεραίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://keraies.eett.gr/
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Νοέμβριος 5, 2015, 10:00
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 5, 2015, 09:46