Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών

URL: http://keraies.eett.gr/

Πρόκειται για εφαρμογή που επιτρέπει την αναζήτηση κεραίας είτε βάσει Δήμου/διεύθυνσης είτε σε περιοχή μέσω χάρτη. Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται με τη μορφή συγκεντρωτικού πίνακα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες: Κωδικός θέσης, Κατηγορία (δηλ. το αδειοδοτικό καθεστώς της κατασκευής), Εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής κεραίας, Διεύθυνση, Δήμος, Πληροφορίες (δηλ. Στοιχεία κατασκευής κεραίας).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 5, 2015
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 5, 2015
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 4 έτη πριν
formatHTML
id32845b5f-7283-47a3-ae30-1ba7f187f5be
package id5c24dcda-a840-4ca2-8d0a-41ee8cc2ff4e
revision idc7bb1f83-97e7-4ae5-aa3b-ad4e198a0af4
stateactive