Εντολές πληρωμής ΝΠΔΔ

Περιλαμβάνει τις Εντολές Πληρωμής του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ) όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΝΠΔΔ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 06:22
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 11:57