ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ.(ΦΕΚ 890/Β'/1996, ΦΕΚ 2130/Β/2014, ΦΕΚ 684/Β'/1992 ΚΑΙ ΦΕΚ 193/Β'/1997)

ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 1564/85 (ΦΕΚ 164 Α).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρούλα Μπάζιου
Last Updated Φεβρουάριος 21, 2017, 13:03
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2015, 12:37