Επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Περιέχονται στοιχεία για τις επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και Ελληνικών στο εξωτερικό. Τα στοιχεία παρέχονται κατόπιν αίτησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.enterprisegreece.gov.gr/
Δημιουργός Enterprise Greece (Διεύθυνση Έρευνας και Μελετών)
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Έρευνας και Μελετών
Last Updated Μάρτιος 17, 2016, 10:33
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016, 10:23
Custom License Τα δεδομένα παρέχονται κατόπιν αίτησης με αναφορά πηγής