Επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ...

URL: http://www.enterprisegreece.gov.gr

From the dataset abstract

Περιέχονται στοιχεία για τις επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και Ελληνικών στο εξωτερικό. Τα στοιχεία παρέχονται κατόπιν αίτησης.

Πηγή : Επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 17, 2016
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Κλειστό)
createdπάνω από 3 έτη πριν
idb8f7c4d5-1b75-49ae-9e60-12ec318f4ee4
package id1915e95a-39b3-4ea9-8c09-6fce4cf4f618
revision ided02544f-216b-43a5-a54b-62d9f15a4733
stateactive